Washington Mills

Vinner 2013

Washington Mills 2013

«HMS-prisen» ble etablert i 2013 og første vinner var Washington Mills. De fikk prisen for sitt langvarige og solide arbeid med å sikre gode og trygge HMS-forhold i en krevende bransje.

Kriterier

1. HMS-prisen offentliggjøres og deles ut i desember hvert år på HMS-tjenestens julemøte.

2. HMS-prisen kan tildeles en person, virksomhet eller institusjon.

3. Kriterier for å få prisen er at vedkommende har utmerket seg med innsats utover det vanlige eller forventede innen HMS-området og/eller har resultater ut over det forventede å vise til.

4. Forslag på kandidater skal etterlyses via mail til kundene, via lokalavisa og HMS-tjenestens hjemmeside og Facebookprofil. De ansatte, ledelsen og styret i HMS-tjenesten kan også foreslå kandidater. Forslag til kandidater skal sendes/leveres daglig leder i HMS-tjenesten.

5. Jury for HMS-prisen er:
Daglig leder i HMS-tjenesten.
En representant for fagpersonellet i HMS-tjenesten - dette for å sikre at HMS-status og HMS- utvikling ute hos kundene blir vektlagt i tildelingen.
En representant fra styret i HMS-tjenesten.

6. Daglig leder har ansvar for å finne en egnet person til å dele ut HMS-prisen hvert år.

7. Prisen er et maleri/kunstverk som skal symbolisere HMS-tjenestens visjon "Godt arbeidsmiljø lønner seg" og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag Respekt, Kvalitet og Arbeidsglede.

8. HMS-tjenesten har rett til å omtale vinneren på hjemmesiden og Facebookprofilen.

9. HMS-tjenesten forbeholder seg retten til ikke å dele ut prisen dersom juryen kommer fram til at ingen tilfredsstiller kriteriene.

« Tilbake til wall of fame