Orkdal Energi

Vinner 2014

Orkdal Energi 2014

HMS-tjenestens årlige pris gikk i 2014 til Orkdal Energi. Prisen ble delt ut på vår julefrokost på Terna onsdag 17.desember.

Daglig leder Eirik Jørum og verneombud Per Arve Søyseth var stolte mottagere på vegne av alle medarbeidere ved Orkdal Energi. De får prisen for sitt langsiktige HMS-arbeid som har igtt gode resultater i form av lavt sykefravær og ingen ulykker de siste 10 årene. De har også jobbet like godt med det psykososialt arbeidsmiljøet og det fysiske som støy, lys og ulykker. HMS-tjenesten ønsker ledelsen, medarbeiderne og verneombud lykke til med det videre arbeidet.

Kriterier

1. HMS-prisen offentliggjøres og deles ut i desember hvert år på HMS-tjenestens julemøte.

2. HMS-prisen kan tildeles en person, virksomhet eller institusjon.

3. Kriterier for å få prisen er at vedkommende har utmerket seg med innsats utover det vanlige eller forventede innen HMS-området og/eller har resultater ut over det forventede å vise til.

4. Forslag på kandidater skal etterlyses via mail til kundene, via lokalavisa og HMS-tjenestens hjemmeside og Facebookprofil. De ansatte, ledelsen og styret i HMS-tjenesten kan også foreslå kandidater. Forslag til kandidater skal sendes/leveres daglig leder i HMS-tjenesten.

5. Jury for HMS-prisen er:
Daglig leder i HMS-tjenesten.
En representant for fagpersonellet i HMS-tjenesten - dette for å sikre at HMS-status og HMS- utvikling ute hos kundene blir vektlagt i tildelingen.
En representant fra styret i HMS-tjenesten.

6. Daglig leder har ansvar for å finne en egnet person til å dele ut HMS-prisen hvert år.

7. Prisen er et maleri/kunstverk som skal symbolisere HMS-tjenestens visjon "Godt arbeidsmiljø lønner seg" og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag Respekt, Kvalitet og Arbeidsglede.

8. HMS-tjenesten har rett til å omtale vinneren på hjemmesiden og Facebookprofilen.

9. HMS-tjenesten forbeholder seg retten til ikke å dele ut prisen dersom juryen kommer fram til at ingen tilfredsstiller kriteriene.

« Tilbake til wall of fame