Fabricom Vigor

Vinner 2015

Fabricom Vigor 2015

Vinneren kjennetegnes av tydelig ledelse som vil medarbeiderne vel.

Det ligger tydeligvis et menneskesyn i bunnen her. Et menneskesyn som er preget av ekte omsorg og stor respekt for den enkelte. Dette har blitt en viktig del av deres bedriftskultur.

Og til tross for både tøffe tider og tunge tak i nedgangstider har de klart å videreføre denne tankegangen.

Vi vil også trekke fram system, struktur og langsiktighet som et viktig trekk ved vinneren. De har ryddige og konkrete planer og rutiner som følges opp. Vi i HMS-tjenesten merker også dette, da det er en av få kunder som selv har oversikt over hvem som skal ha helsesamtale når.

Vinneren legger også stor vekt på involvering og medvirkning for ansatte og verneombud. Her tas det ikke snarveier på noen områder – ting skal gjøres skikkelig! Og ting skal gjøres sammen. Et godt eksempel på det er seriøsiteten rundt bla AMU-møter.

Vinneren har alltid brukt HMS-tjenesten mye og dem viser at de har stor tillit til oss og vår kompetanse. Men, samtidig er de flinke til å stille krav til oss. – Noe vi setter stor pris på. I tillegg har de ofte deltatt på våre arrangement. Alt dette viser ekte interesse og engasjement for HMS, eget miljø og egne medarbeidere.

Ledelsen og vernetjenesten har også satt i gang store prosjekter flere ganger bla innen ergonomi, noe som omfattet både joggesko og treningsutstyr til den enkelte, kurs i både kosthold og psykisk helse og ikke minst beinharde intervalløkter. Tanken bak var igjen at de ønsker det beste for sine medarbeidere og at de vil sikre god helse til den enkelte også etter endt arbeidskarriere.

Vi ser at det er godt å være ansatt i denne virksomheten – her blir du tatt vare på – både i med og motgang!

Prisen går til ledelse, verneombud og medarbeidere i Fabricom Vigor. Ved Elin, Solveig, Torgeir og Roar. Gratulerer!

Kriterier

1. HMS-prisen offentliggjøres og deles ut i desember hvert år på HMS-tjenestens julemøte.

2. HMS-prisen kan tildeles en person, virksomhet eller institusjon.

3. Kriterier for å få prisen er at vedkommende har utmerket seg med innsats utover det vanlige eller forventede innen HMS-området og/eller har resultater ut over det forventede å vise til.

4. Forslag på kandidater skal etterlyses via mail til kundene, via lokalavisa og HMS-tjenestens hjemmeside og Facebookprofil. De ansatte, ledelsen og styret i HMS-tjenesten kan også foreslå kandidater. Forslag til kandidater skal sendes/leveres daglig leder i HMS-tjenesten.

5. Jury for HMS-prisen er:
Daglig leder i HMS-tjenesten.
En representant for fagpersonellet i HMS-tjenesten - dette for å sikre at HMS-status og HMS- utvikling ute hos kundene blir vektlagt i tildelingen.
En representant fra styret i HMS-tjenesten.

6. Daglig leder har ansvar for å finne en egnet person til å dele ut HMS-prisen hvert år.

7. Prisen er et maleri/kunstverk som skal symbolisere HMS-tjenestens visjon "Godt arbeidsmiljø lønner seg" og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag Respekt, Kvalitet og Arbeidsglede.

8. HMS-tjenesten har rett til å omtale vinneren på hjemmesiden og Facebookprofilen.

9. HMS-tjenesten forbeholder seg retten til ikke å dele ut prisen dersom juryen kommer fram til at ingen tilfredsstiller kriteriene.

« Tilbake til wall of fame