Einar Martin Skjølberg

Einar Martin Skjølberg 2016

HMS-prisen 2016 gikk til Einar Martin Skjølberg. Familien var tilstede på utdelingen i desember og mottok prisen, da Einar Martin døde før jul 2016.Han fikk selv vite om prisen før han døde.

Einar Martin får prisen for sin innsats for HMS-tjenesten i over 20 år som både styremedlem, nestleder og styreleder.

Einar Martin har gjennom sitt styreverv vist et ekte og brennende engasjement både for HMS-tjenesten og den enkelte medarbeider. Som leder i industrien i mange år, har han bidratt med solid kunnskap og erfaring i styret.
Einar Martin har gjennom disse årene vært en kontinuitetsbærer som med sitt engasjement og sin kunnskap har vært en viktig bidragsyter for kontinuerlig vekst og utvikling av HMS-tjenesten. Denne utviklingen har igjen kommet HMS-tjenestens kunder til gode ved at det har bidratt til bedre tjenester og
bedre HMS-forhold i medlemsbedriftene.

Gratulerer med HMS-prisen 2016.

HMS-prisen deles ut årlig og kan tildeles en person, virksomhet eller institusjon. Bakgrunn for etablering av prisen var HMS-tjenestens ønske om  å løfte fram de som virkelig jobber hardt og systematisk med HMS. Vi ville fokusere på de som bidrar til å hindre sykdom, plager og skader som kan skyldes arbeidsmiljøet og som vil skape helsefremmende arbeidsplasser.
Kriteriet for å få prisen er at vedkommende har utmerket seg med innsats utover det vanlige eller forventede innen HMS-området
og/eller har resultater ut over det forventede å vise til.

Prisen er kunstverket «På grønn gren» av Thorstein Rittun.
Det skal symbolisere HMS-tjenestens visjon «Godt arbeidsmiljø lønner seg».

 

For HMS-tjenesten

 

Elisabeth Lund
Daglig leder

Kriterier

1. HMS-prisen offentliggjøres og deles ut i desember hvert år på HMS-tjenestens julemøte.

2. HMS-prisen kan tildeles en person, virksomhet eller institusjon.

3. Kriterier for å få prisen er at vedkommende har utmerket seg med innsats utover det vanlige eller forventede innen HMS-området og/eller har resultater ut over det forventede å vise til.

4. Forslag på kandidater skal etterlyses via mail til kundene, via lokalavisa og HMS-tjenestens hjemmeside og Facebookprofil. De ansatte, ledelsen og styret i HMS-tjenesten kan også foreslå kandidater. Forslag til kandidater skal sendes/leveres daglig leder i HMS-tjenesten.

5. Jury for HMS-prisen er:
Daglig leder i HMS-tjenesten.
En representant for fagpersonellet i HMS-tjenesten - dette for å sikre at HMS-status og HMS- utvikling ute hos kundene blir vektlagt i tildelingen.
En representant fra styret i HMS-tjenesten.

6. Daglig leder har ansvar for å finne en egnet person til å dele ut HMS-prisen hvert år.

7. Prisen er et maleri/kunstverk som skal symbolisere HMS-tjenestens visjon "Godt arbeidsmiljø lønner seg" og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag Respekt, Kvalitet og Arbeidsglede.

8. HMS-tjenesten har rett til å omtale vinneren på hjemmesiden og Facebookprofilen.

9. HMS-tjenesten forbeholder seg retten til ikke å dele ut prisen dersom juryen kommer fram til at ingen tilfredsstiller kriteriene.

« Tilbake til wall of fame