Wall of Fame

Vinnere av HMS-prisen og deres historier.

Wall of Fame
2020

Orkla Sparebank

HMS-prisen 2020 går til Orkla Sparebank. Prisen gis på bakgrunn av det HMS-arbeidet som både Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank har gjort over mange år, og det arbeidet som har fortsatt etter sammenslåingen av de to bankene til Orkla Sparebank i 2017. Det har vært jobbet systematisk med HMS innenfor mange områder, bl.a. psykososialt og…

2019

Rupro

HMS-prisen 2019 går i år til en bedrift. Bedriften er aksjonær i HMS-tjenesten og har vært medlem i mange, mange år, noe som betyr at vi har fulgt med utviklingen i over 20 år. Det vi har lagt merke til er at de har jobbet målrettet og systematisk underveis. Gjennom å ansette egen kvalitetsleder og…

2018

Orkel

Vinneren av HMS-prisen 2018 er en veletablert bedrift. Vi i HMS-tjenesten har observert hvordan de har jobbet jevnt og trutt i mange år og hvordan ting har utviklet seg underveis.  Måten å jobbe på er litt endret, da det tidligere var det permer og mapper med rutiner og prosedyrer, mens de nå bruker et elektronisk…

2017

Norgesmøllene Buvika

Vinneren av HMS-prisen 2017 er Norgesmøllene Buvika, en virksomhet som har eksistert i mange år. Det er en industribedrift, som på lik linje med mange andre har hatt og fremdeles har utfordringer med ulike arbeidsmiljøsaker. Juryens begrunnelse: Det som kjennetegner vinneren er måten de jobber med HMS på. Vi i HMS-tjenesten la nemlig tidlig merke…

2016

Einar Martin Skjølberg

HMS-prisen 2016 gikk til Einar Martin Skjølberg. Familien var tilstede på utdelingen i desember og mottok prisen, da Einar Martin døde før jul 2016.Han fikk selv vite om prisen før han døde. Einar Martin får prisen for sin innsats for HMS-tjenesten i over 20 år som både styremedlem, nestleder og styreleder. Einar Martin har gjennom sitt styreverv vist…

2015

Fabricom Vigor

Vinneren kjennetegnes av tydelig ledelse som vil medarbeiderne vel. Det ligger tydeligvis et menneskesyn i bunnen her. Et menneskesyn som er preget av ekte omsorg og stor respekt for den enkelte. Dette har blitt en viktig del av deres bedriftskultur. Og til tross for både tøffe tider og tunge tak i nedgangstider har de klart…

2014

Orkdal Energi

HMS-tjenestens årlige pris gikk i 2014 til Orkdal Energi. Prisen ble delt ut på vår julefrokost på Terna onsdag 17.desember. Daglig leder Eirik Jørum og verneombud Per Arve Søyseth var stolte mottagere på vegne av alle medarbeidere ved Orkdal Energi. De får prisen for sitt langsiktige HMS-arbeid som har igtt gode resultater i form av…

2013

Washington Mills

«HMS-prisen» ble etablert i 2013 og første vinner var Washington Mills. De fikk prisen for sitt langvarige og solide arbeid med å sikre gode og trygge HMS-forhold i en krevende bransje.