Kartlegging og vurdering av risikoforhold er beskrevet i Arbeidsmiljøloven § 3.1 pkt 2, samt Internkontrollforskriften § 5.6: Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Vi i HMS-tjenesten kan være en god parter for dokumentasjon og sikrer en god gjennomføring i henhold til regelverk.