HMS-tjenesten jobber i dag med en egen medarbeidermåling, en kartlegging av det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Medarbeiderundersøkelser er et viktig verktøy i forbedringsarbeidet i egen virksomhet. Forhold i arbeidsmiljøet påvirker den enkelte arbeidstakers trivsel og produktivitet, og et dårlig arbeidsmiljø kan føre til nedsatt arbeidsevne og sykefravær.

HMS-tjenesten bruker i dag spørreskjemaet «Temperaturmåleren» som et av sine kartleggingsverktøy. Dette skjemaet kartlegger arbeidsmiljøet innen følgende områder:

  • Personlig utvikling
  • Sosialt samspill
  • Organisering
  • Organisasjonskultur

Det er avgjørende at medarbeiderundersøkelsen følges opp med tiltak som vurderes og justeres med jevne mellomrom.

Denne type målinger bør gjentas jevnlig for maksimal effekt og bli en naturlig del av internkontrollen.