Vi gi råd og veiledning i henhold til AKAN’s anbefalinger i hvordan bedrifter/virksomheter kan arbeide med problemstillinger som dreier seg om:

  • Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og pengespill. Med arbeidsrelaterte situasjoner menes situasjoner som har en tilknytning til arbeidsplassen eller arbeidsfellesskapet.
  • Privat rusmiddelbruk eller pengespillaktivitet som kommer i konflikt med jobben.