Vi hjelper deg og din bedrift å bli Miljøfyrtårnsertifisert

Satsing på bærekraft lønner seg. Som forbruker øker oppmerksomheten om å ta miljøbevisste valg på en daglig basis, og stiller høyere krav enn tidligere til bedrifter. Vi tror at fremtiden trenger bærekraftige løsninger i alle ledd. Å bli sertifisert Miljøfyrtårn er et et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Vi hjelper alle typer bedrifter med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Dette sier kundene våre om å bli sertifisert med hjelp fra oss:

Berit Arntsen, daglig leder
Næringshagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Enkeltpersoner tar det med seg hjem og deler kunnskapen videre til venner og bekjente. Det gir en holdningsendring, sier Daglig leder hos Næringshagen.

Næringshagen tilbyr veiledning til utvikling av forretningsidéer og planlegging av utviklingsaktiviteter til bedrifter i Orkdalsregionen, i kommunene Orkland, Skaun og Rindal. De jobber med prosjektbeskrivelser, markedsplanlegging, rekruttering, markedsføring, organisasjonsendringer med mer.

Bedriftsutviklerne på Næringshagen legger ned en stor innsats for å levere mer enn det som forventes, og jobber nå for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert i 2020 med støtte fra HMS-tjenesten. De satser på en slik måte at de blir til forbilder og ledestjerner for andre i den voksende Orkdalsregionen.

Hvorfor ønsker dere å bli Miljøfyrtårn?
– De siste fire årene har vi jobbet aktivt med fylkeskommunen for å få bedrifter til å tenke miljø, spesielt med fokus på avfall og vannforbruk, f.eks på Elkem, som nå legges i rør og blir til energi til Norsk Kylling. Hvis vi jobber med å rådgi andre bedrifter, spurte vi oss selv – hva kan vi gjøre? Vi har ikke mye avfall, men er nå bevisste på hva vi kjøper, om vi må kjøpe noe og hva vi forbruker. Vi kan da redusere avfallsmengden.HMS-tjenesten er “kortreist”, ja faktisk like nedi gata her, så vi tenkte så miljøbevisst som mulig, også når vi valgte bistand til å bli sertifisert.

Hvorfor er det viktig å bli Miljøfyrtårn?
– Jeg synes det er et minimum som bedrift å være Miljøfyrtårnsertifisert. Det gjør ikke bare gjør noe med bedriften, men også med enkeltpersonene. Det har en synergieffekt. Enkeltpersoner tar det med seg hjem og deler kunnskapen videre til venner og bekjente. Det gir en holdningsendring.

Hva er viktig for dere som bedrift, når det gjelder bærekraft?
– Det er helt nødvendig. Framtiden tvinger oss og vi ønsker ikke minst å se på hva vi gjør. Det er nyttige verktøy, og vi kan bidra med å sette det på dagsorden til andre. Vi kan ikke redde verden alene, men kan være med å bidra med det lille vi gjør. Sånn som HMS-tjenesten sier – det skal lønne seg. Kommunene bør satse på de som har tatt grep, fordi bedrifter ikke har noe kortsiktig vinning før det evt. blir pålegg om sertifisering. Hvis kommunene stiller krav om for eksempel Miljøfyrtårn, vil det bli et konkurransefortrinn for de som har blitt det.

Hvilke forventninger har dere?
– Vi ønsker at det skal være et synlig stempel på at vi har gjort de grepene vi kan gjøre, i forhold til den bedriften vi er. Det lille bidraget vi kan yte for å være med i den store prosessen. Alle monner drar, og ofte savner jeg at innkjøpere, både privat og offentlig, tenker miljø for å tjene alle.

– Har du fått noen WOW-opplevelser?
Ja, dette med å ta forbruk på alvor – Hvem kjøper vi av? Hvem er bedriften? Vi blir ganske bevisst på hvem vi velger som leverandør, hvis begynner å stille litt spørsmål rundt det.

Geir Slettås,
Stenseth Maskin AS


– Å bli Miljøfyrtårnsertifisert har gjort at vi har blitt veldig godt kjent med oss selv. Valg vi ikke har tenkt over før, er vi nå mer reflekterte over, sier Geir Slettås på Stenseth Maskin.

Stenseth Maskin holder til på Fannrem og på Krokstadøra med virksomhetsområdet i kommunene Orkland, Skaun, Hitra, Heim, Melhus og Trondheim. Bedriften har sentral godkjenning og driver med anleggsvirksomhet, og salg av alle typer masser, bark, matjord og hvit singel. I en industri som jobber med VA, veibygging, masseforflytning, steinbrudd og riving, har Stenseth oppdaget at Miljøfyrtårnsertifisering lønner seg.

Hva fikk dere til å bli miljøfyrtårnsertifisert?
– Vi ville skalere butikken vår til å tåle vekst, og ha et miljøsystem i bunn for å kvalitetssikre det vi gjør. Og ikke minst fremstå som ryddig og at vi er med i tiden.

Hva er viktig for dere som bedrift når det kommer til bærekraft?
– Denne bransjen er blitt oppfattet som Cowboys. Vi ønsker å fremstå som en profesjonell partner. Våre ansatte har fagbrev og er kurset for å sikre at vi er rustet for å overholde alle krav som følger med oppdragene. Det er i økende grad et krav om miljøhensyn i alle ledd, i tillegg til gode HMS-rutiner. Om dette er på plass så ligger forholdene til rette for en trygg og ryddig hverdag. Ved å være Miljøfyrtårnsertifisert sikrer vi gode rutiner og videre utvikling for bedriften.

Har det vært noen wow-faktorer mens dere gikk prosessen å bli sertifisert?
– Prosessen har gjort at vi har blitt veldig godt kjent med oss selv. Valg vi ikke har tenkt over før, er vi nå mer reflekterte over. I hverdagen er det mange føringer som ikke har krav, men som vi tar på alvor. Vi har blitt veldig bevisst på å sjekke om produkt har miljøsertifisering og om det et rent produkt. Dette har vi ikke vært bevisst på tidligere. Og ikke minst: vi spør leverandører om de har sertifiseringer. Hele tankesettet blir endret, og vi tror det er nøkkelen til suksess.

Hva innebærer dette nye tankesettet i de valgene dere tar nå, versus før dere ble sertifisert?
– Vi har blitt mer bevisst på alle typer innkjøp, spesielt hvilke kjemikalier som brukes og om de kan erstattes – eller kanskje til og med fjernes. Tidligere kjøpte alle det de følte de måtte ha, uten tanke for HMS. Nå har vi ryddet i lageret og redusert antall typer kjemikalier betraktelig. I samarbeid med Retura har vi fått et veldig godt system for avfallshåndtering som er tilpasset bedriften. Det har også blitt en forbedring i kommunikasjon oss imellom som viser at tankesettet er endret. Mye av dette handler om bevisstgjøring til den enkelte og det er en jobb som må være kontinuerlig. For oss har det vært en mulighet til å sette ting i system helt enkelt.

 

Jørn og Helle Drugli
Drugli Maskin AS

 

– Det er en gevinst! Ofte kan man tro det er en utgift, men det er motsatt. Vi sparer mye penger på dette.

Drugli Maskin er en familiebedrift som ble etablert i 2004 av Jørn Arild Drugli og Erik Drugli, og holder til på Løkken Verk. Med 7 ansatte utfører Drugli arbeid som masseforflytning, tomtegraving, sprenging, veibygging, VA anlegg, riving og levering av grus. Vi møter Daglig Leder Jørn og hans datter, Helle, for å snakke om hva Miljøfyrtårn har betydd for dem og bedriften. 

 

Hva fikk dere til å bli miljøfyrtårnsertifisert?
– Først og fremst fordi det er et økende krav fra markedet. I anbudsprosessen vil de gjerne at vi er Miljøfyrtårnsertifisert, og da ønsker vi å stille sterkere enn de som ikke er det. Det skal vektes inn, og vi får en høyere poengsum dersom vi er sertifisert. Og vi ønsker selvsagt å ta ansvar – og ta en opprydding i egen bås for miljøet.

 

Hva er viktig for dere som bedrift når det gjelder bærekraft?
– Det viktig at vi tar spesielt hensyn når vi tar opp oljetanker, både i privat og offentlig sektor, siden det ikke er lov å fyre med olje lengre. Det var ikke et direkte krav å bli Miljøfyrtårnsertifisert for å gjøre det, men en fordel.

Hvorfor valgte dere å bruke HMS-tjenesten?
– Det var helt naturlig. Det er de vi snakker med daglig, vi kjenner dem godt og de er jo veldig flott å ha med å gjøre! De gjør en fantastisk jobb og er godkjente rådgivere. Ikke alle entreprenører har en så god tjeneste.

Har dere fått noen WOW-opplevelser?
– Vi har blitt mye mer bevisste på innkjøp når det gjelder valg av merker og leverandører. Vi velger fortrinnsvis produkter fra leverandører som selv er miljøsertifisert. Dette gjelder for eksempel innkjøp og bruk av kjemikalier. Tidligere hadde vi mange ulike typer og merker, men nå har vi et innkjøpssystem med oversikt over godkjente leverandører og produkter vi skal ha. Nå som vi har elektronisk lagring av stoffkartotek har alle ansatte i bedriften tilgang til sikkerhetsdatablad uansett hvor de er på jobb. En trygghet for alle! Vi har nok blitt mer bevisst miljøskadelige aspekter ved kjemikalier hjemme også etter at vi har jobbet mye med dette.


Hva er det beste med å bli Miljøfyrtårnsertifisert?
– Det er en gevinst! Ofte kan man tro det er en utgift kanskje, men det er motsatt. Vi sparer mye penger på dette. Det er et kvalitetssystem; med mer struktur er vi mer bevisste på forbruk.