Opplevelsen av inneklima er knyttet til mange faktorer. Det er ikke mulig å konkludere et godt eller dårlig klima på grunnlag av en tallverdi alene. Derfor må kartleggingen vurderes i sammenheng med virksomheten sin daglige drift med rutiner, bygningstekniske forhold, ventilasjon og organisering.

Ved å gjennomføre en inneklimamåling i samarbeid med HMS-tjenesten får bedriften en gyldig dokumentasjon og vurdering om inneklimaet er i forhold til gitte normverdier og dermed et godt grunnlag for å sette i verk eventuelle tiltak. HMS-tjenesten har omfattende erfaring, utstyr og kompetanse for å bistå bedrifter i å gjennomføre slike kartlegginger.