Bakgrunn for at vi anbefaler å ha en HMS-gruppe:

 • Vi ser at HMS-arbeidet stopper opp hos mange.
 • Forebygging er lønnsomt.
 • Godt HMS-arbeid er et konkurransefortrinn.
 • Ressurser brukes på undersøkelser og målinger, men rapporter og lignende følges ikke opp.
 • HMS-tjenesten ser at bedriftene trenger avlastning og støtte i HMS-arbeidet.

Hensikt

 • Sikre framdrift i HMS-arbeidet
 • Sikre samarbeid, involvering og medvirkning i HMS-arbeidet
 • Støtte ledere og verneombud
 • Sikre bedriften gevinst av HMS-arbeidet
 • Sikre at lover og forskrifter overholdes

Fordeler med å ha en HMS-gruppe:

 • Det blir avsatt tid til HMS
 • God oversikt over HMS-saker
 • Framdrift
 • kt kompetanse internt
 • Styrke verneombudets rolle
 • Ha ting i orden

HMS-tjenestens rolle

 • Innkalling
 • Saksliste
 • Møteledelse
 • Årshjul
 • Foreslå metoder og verktøy
 • Referat