Flere og flere bedrifter ser det som et konkurransefortrinn å kunne dokumenter sitt aktive HMS-arbeid. Det er god økonomi for bedriften å forebygge skade fremfor å reparere.

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere skal ha et slikt system, og forskriften gjelder både ledere og arbeidstakere.
HMS – systemet og arbeidet med dette skal tilpasses ut i fra bedriftens risikonivå og omfang, og skal være et verktøy for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for alle både på og ved arbeidsplassen.
Det er også viktig å merke seg at miljøarbeidet, ikke bare omfatter arbeidsmiljøet, men også det ytre miljø.