MILJØUTFORDRINGER.

Miljø kan her bety både indre miljø som arbeidsmiljø, men også ytre miljø som støy og utslipp til vann og luft.
Det er mye lønnsomhet i å være i forkant av utfordringene. Her kan vi bistå dere med kartlegging og risikovurdering før vi kommer med forslag til forebyggende tiltak. Ett eksempel: Vi i HMS-tjenesten måler støy og kommer fram til at tiltak er nødvendig. Dette vil lønne seg både i kroner og øre og i livskvalitet for den enkelte. Medarbeiderne vil merke det ved at trivselen øker når støynivået blir lavere, men viktigst av alt er at en unngår hørselskader.

Les mer om våre tjenester innen miljørelaterte utfordringer i menyen til høyre.