Redusering av sykefravær

Arbeidstilsynet gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper. Bedrifter som ut i fra risikovurderinger viser seg å ha høy grad av smittefare, anbefales å tilby sine ansatte vaksinasjon. Dette er en sikker og rimelig måte å forebygge sykdom på. Vaksinering beskytter de ansatte, og bidrar til å redusere sykefravær i bedriftene.