HMS-tjenesten er din kunnskapsleverandør

Å sørge for et best mulig arbeidsmiljø er både lurt, lønnsomt og lovpålagt. Ingen er tjent med at arbeidsplassen bidrar til helseproblemer og langvarige fravær. Som arbeidsgiver har du plikt til å forebygge helseproblemer, tilrettelegge for arbeidstakere som trenger det og følge opp medarbeidere som blir syke. Arbeidstakeren selv har det vi kaller et medvirkningsansvar.

HMS-tjenesten kan være både kunnskapsleverandør og rådgiver i bedriftens arbeid for å håndtere og ikke minst forebygge sykefravær. Dette er en investering som er svært lønnsom for den enkelte bedrift. Vi tilbyr også kurs med spesiell fokus på dette området.