Individuelle råd og kvalifisert hjelp

Om det blir avdekket unormale verdier eller resultater henvises du videre for utredning. HMS-tjenesten gir individuelle råd og tilbyr kvalifisert faghjelp ved behov. En viktig del av dette arbeid er å gå gjennom med tiltak som den enkelte kan gjøre på egen hånd. Med gode råd og veiledning er vi med og ansvarliggjør den enkelte arbeidstaker for egen helse.

 

Kontakt oss for en utforpliktende prat