Individuelle råd og kvalifisert hjelp

Om det blir avdekket unormale verdier eller resultater henvises du videre for utredning. HMS-tjenesten gir individuelle råd og tilbyr kvalifisert faghjelp ved behov. En viktig del av dette arbeid er å gå gjennom med tiltak som den enkelte kan gjøre på egen hånd. Med gode råd og veiledning er vi med og ansvarliggjør den enkelte arbeidstaker for egen helse.