God ergonomi er viktig

Ergonomi kan beskrives som samspillet mellom oss mennesker og den jobben vi utfører. God ergonomi vil si at jobben er tilpasset det enkelte mennesket slik at den gir gode belastninger. God belastning betyr at man stimulerer muskler og ledd på en variert og riktig måte. Mennesket er skapt til bevegelse, og det er en utfordring i dagen samfunn med mer stillesittende arbeid, gjerne foran en dataskjerm.