Reduser skaderisiko med opplæring og risikoanalyse

Det er dokumentert en forhøyet skaderisiko for midlertidig ansatte i ulykkesutsatte næringer, i følge Arbeidstilsynet.
Vi i HMS-tjenesten kan bidra slik at risikoen reduseres – ved opplæring og risikoanalyse.

Det er hovedsakelig fem faktorer som svekker sikkerheten for arbeidstakere i midlertidig arbeid:

 • Arbeid gjennomføres kontinuerlig på nye arbeidssteder. Arbeidets tidsbegrensede karakter skaper risiko fordi arbeiderne ikke er kjent med farer i stadig
  endrede og ukjente omgivelser.
 • Mangelfull HMS-opplæring.
 • HMS-opplæring for arbeidstakere på tidsbegrenset oppdrag blir ofte sløyfet. Mangel på HMS-opplæring er en kjent risikofaktor for arbeidsskader.
 • En betydelig del av arbeidstakerne på midlertidige oppdrag har ikke norsk som morsmål. Med dette kommer språk- og kulturelle utfordringer. HMS-opplæring på et språk arbeidstakerne ikke forstår, forebygger neppe arbeidsskader.
 • Arbeidstakere i midlertidig arbeid mangler ofte kunnskap om lovpålagt opplæring og verneutstyr. Noen arbeidstakere kjenner til kravene, men velger å se bort fra dem fordi de helst vil bli betraktet som «samarbeidsvillige og ikke bråkete». De opptrer taktisk for å øke sannsynligheten for å få det neste oppdraget.

Arbeidsgiver kan gjøre flere tiltak for å gi arbeidstakere i midlertidig arbeid full trygghet mot skaderisiko:

 • Arbeidsgivere, særlig i ulykkesutsatte næringer, må ta høyde for at skaderisiko knyttet til midlertidige arbeidstakere er høyere enn for fast ansatte. Det må gjenspeiles i risikovurderingen av alle arbeidsoppdrag.
 • Knyttet til oppdraget på et språk de forstår.
 • Tydelig ansvarsfordeling rundt HMS-ansvar særlig for de innleide arbeidstakerne.
 • Utleier trenger ikke å være sakkyndig på alle sikkerhetsutfordringer på arbeidsplasser de leier ut arbeidstakere til. Utleier bør likevel ha kjennskap til at skaderisikoen er høy i en del ulykkesutsatte næringer.
 • Arbeidsgiver må kartlegge risiko for arbeidsulykker knyttet til både faste og midlertidig arbeidstakers arbeidsoppgaver. Bedriftshelsetjeneste kan bidra i dette arbeidet.
 • Arbeidstakere på midlertidig oppdrag har krav på de samme felles HMS-goder som fast ansatte, som for eksempel opplæring, verneutstyr og arbeidsklær.

Arbeidsmiljøloven krever at alle som utfører arbeid i Norge skal ha full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette gjelder også arbeidstakere som ikke er fast ansatt.

Dette viser at det er mulig å sette iverk tiltak som gir effet. En kan redusere risikoen ved å gjennomføre en risikoanalyse og ved å sørge for opplæring innen HMS. Les mer om vårt tjenestespekter i menyen til høyre eller ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

 

Kontakt oss for en utforpliktende prat