Om selve premien

Premien HMS-prisen offentliggjøres og deles ut i desember hvert år på HMS-tjenestens julemøte.
er maleriet «På den grønne gren» av Grethe By Rise som symboliserer HMS-tjenestens visjon «Godt arbeidsmiljø lønner seg» og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag Pålitelighet, Arbeidsglede, Respekt og Kvalitet. Grethe By Rise er billedkunstner på heltid og har sitt daglige virke i Atelier Dora i Trondheim sammen med flere andre kunstnere. Hun er en anerkjent kunstner som har både internasjonale utstillinger, separatutstillinger, kollektive utstillinger og juryerte utstillinger på sin CV`n.

Menneskene i bildet har det godt på den grønne gren. De samarbeider, noen støtter opp og noen tar imot – godt HMS-arbeid i praksis. Bildet symboliserer også hvor avhengige vi er av hverandre for å skape et godt arbeidsmiljø, og husene i bildet symboliserer nettverkene rundt oss. Farger gjør oss godt og skaper gode følelser, og alle trenger vi frisk luft og grønt miljø. Sykkelen i bildet symboliserer viktigheten av å holde seg i form.

Maleriet er laget i en original og ti trykk. Originalen henger i HMS-tjenestens lokaler, mens de heldige prisvinnerne av HMS-prisen vil få ett av totalt ti innrammede trykk.

 

(Fra 2013 til 2018 mottok prisvinnerne et tilsvarende maleri; «På grønn gren» av kunstneren Thorstein Rittun. Det finnes nå ikke flere eksemplarer av dette maleriet, og HMS-tjenesten spurte i 2019 kunstneren Grethe By Rise om å lage et nytt maleri med utgangspunkt i samme tittel og symbolikk.)