1. HMS-prisen offentliggjøres og deles ut i desember hvert år på HMS-tjenestens julemøte.
 2. HMS-prisen kan tildeles en person, virksomhet eller institusjon.
 3. Kriterier for å få prisen er at vedkommende har utmerket seg med innsats utover det vanlige eller forventede innen HMS-området og/eller har resultater ut over det forventede å vise til.
 4. Forslag på kandidater skal etterlyses via mail til kundene, via lokalavisa og HMS-tjenestens hjemmeside og på Facebook. De ansatte, ledelsen og styret i HMS-tjenesten kan også foreslå kandidater. Forslag til kandidater skal sendes/leveres daglig leder i HMS-tjenesten.
 5. Jury for HMS-prisen er:
  • Daglig leder i HMS-tjenesten.
  • En representant for fagpersonellet i HMS-tjenesten for å sikre at HMS-status og HMS-utvikling ute hos kundene blir vektlagt i tildelingen.
  • En representant fra styret i HMS-tjenesten.
 6. Daglig leder har ansvar for å finne en egnet person til å dele ut HMS-prisen hvert år.
 7. Prisen er et maleri/kunstverk som skal symbolisere HMS-tjenestens visjon «Godt arbeidsmiljø lønner seg» og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag Respekt, Kvalitet og Arbeidsglede.
 8. HMS-tjenesten har rett til å omtale vinneren på hjemmesiden og Facebook.
 9. HMS-tjenesten forbeholder seg retten til ikke å dele ut prisen dersom juryen kommer fram til at ingen tilfredsstiller kriteriene.