HMS-tjenesten jobber systematisk og målrettet for å holde oss oppdatert i henhold til gjeldende krav, og et samarbeid med oss betyr trygghet for medlemmene. Vår holdning betyr noe for våre medlemmer og handler om at de alltid kan forvente god kvalitet i våre leveranser.

Vi har i dag følgende serifiseringer / godkjenninger: