Medlemskap

Årlig medlemskapskontingent fastsettes ut ifra antall årsverk i bedriften (minimumsinnmelding er 10 årsverk).
I medlemskapet er det inkludert 1 time per betalte årsverk, til bruk i årsplanen. Medlemskap er en ikke avgiftspliktig tjeneste (ingen mva).

Medlemskap 1.818,- per årsverk per år (minimumsinnmelding er 10 årsverk)
Ekstratimer, forhåndsbestilt i avtalt årsplan 1.124,- per time
Ekstratimer, påløpt utover avtalt årsplan 1.345,- per time
Krisebistand / akutte oppdrag 1.597,- per time
Bistand ifm. tilsyn, byggesak e.l.) 1.597,- per time

Tjenestene er ikke avgiftspliktige.

Andre tjenester / bestilling utenom årsplan

Grunnkurs i arbeidsmiljø (40-timers kurs) 8.186,- per deltager (ikke medlem: 9.353,-)
Arbeidsmiljøkurs for ledere (dagskurs) 3.604,- per deltager (ikke medlem: 4.813,-)
Førstehjelpskurs (inkludert bruk av hjertestarter) 8.070,- per kurs (inntil 15 deltagere)
Bedriftsinternt kurs (1-4 dager) 32.000,- per kursdag (opptil 20 deltagere)

Tjenestene er ikke avgiftspliktige.

Offshoreattest 2.538,- per attest
Røykdykkerattest u/fysisk test 2.538,- per attest
Røykdykkerattest m/fysisk test 3.373,- per attest

Tjenestene er ikke avgiftspliktige.

Arbeidsmiljømålinger ytre miljø (støv, støy, m.m.) 1.597,- per time
Utstyrsleie måleutstyr 3.153,- per påbegynte oppdragsuke
Masketetthetsmåling 2.722,- per person (inkl. utstyr og forbruksmateriell)

Tjenestene er avgiftspliktige. Priser er oppgitt eks. mva.

Miljøfyrtårnkonsulent 1.124,- per time
Utleie av Kvalitetskoordinator / HMS-rådgiver 1.597,- per time
Utarbeidelse av HMS-system 17.570,- fast etableringspris for bedrifter med færre enn 20 ansatte (større bedrifter kan ta kontakt for eget tilbud)
Årlig revisjon av HMS-system 8.785,-

Tjenestene er avgiftspliktige. Priser er oppgitt eks. mva.