Godt arbeidsmiljø lønner seg

Vi tilbyr våre medlemsbedrifter et bredt spekter av tjenester innen HMS-arbeid. Vårt kompetente fagteam består av sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, leger, yrkeshygienikere, psykolog, og HMS-rådgivere innen Personal, Ledelse, Kvalitet og Miljø. Vi gjennomfører jevnlig ulike kurs og opplæringsprogram for våre medlemsbedrifter.

Et medlemskap hos oss skal gi din bedrift økt konkurransekraft gjennom å tilby trygge arbeidsforhold for dine ansatte. Våre ansatte har bred og solid erfaring innen HMS-arbeid og tilbyr service og kompetanse til din bedrift. Vi er alltid oppdatert i forhold til gjeldende lover og regler og hjelper deg med nødvendig dokumentasjon i henhold til forskrifter.

HMS-tjenesten ble etablert i 1995 og er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Det var flere kommuner, Orkdal sykehus og private virksomheter som stod bak etableringen og vi har hatt en jevn vekst siden den gang. Vårt fokus har vært å utvikle oss ut i fra endringer i regelverk og etterspørsel fra kundene. Alltid oppdatert er avgjørende for oss.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan bidra med i din bedrift og hvilke fordeler du har ved et medlemskap hos oss.