Foss Plater

HMS-dokumentasjon fra en nøytral tredjepart kan lønne seg. Det fikk bedriften Foss Plater AS fra Løkken Verk i Trøndelag erfare da det nye produksjonsutstyret ikke holdt mål.

Situasjonen var helt fastlåst. Den lille bedriften i Orkland kommune lager kortreiste, bærekraftige benkeplater i høy kvalitet, og nå hadde de fått levert nye maskiner; luftputebord for transport av plater, som ikke var i henhold til det Foss Plater hadde spesifisert i bestillingen.

— Luftputebordene taklet ikke vekten av platene. Over tid ville dette ha medført belastning på rygg og skuldre på operatørene våre, sier fabrikksjef Steinar Krogstad.

Men leverandøren nektet for at dette var en mangel.

— Da kom fysioterapeuten fra HMS-tjenesten inn og hjalp oss med å måle og dokumentere med tekst, film og bilder at de nye luftputebordene ikke var i nærheten så gode som andre bord vi har i fabrikken, forteller Steinar Krogstad.

Med denne dokumentasjonen fikk Foss plater hevet kjøpet og pengene tilbake.

Jeg kan trygt anbefale HMS-tjenesten som bistand i saker som dette, sier fabrikksjefen i Foss Plater AS

 

Hydro Aluminium Sunndal

HMS-tjenesten er blitt en integrert del av HMS-arbeidet i Hydro Sunndal, Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium.

På Sunndalsøra i Møre og Romsdal produseres det aluminium hele døgnet, sju dager i uken, 365 dager i året. Av totalt 850 ansatte (inkludert datterselskap) jobber 500 skiftarbeid. Dette er med andre ord en ekte industri- og hjørnesteinsbedrift, av den sorten som vi ikke finner så mange av i Norge lenger.

Som typisk er for en moderne industribedrift som Hydro Sunndal: virksomheten er svært regulert, og har egen HMS-avdeling. Teknisk sikkerhet og påvirkning av ytre miljø håndterer bedriften selv, men Hydro Sunndal leier også inn bistand fra HMS-tjenesten.

HMS-tjenesten er blitt en integrert del av HMS-arbeidet i Hydro Sunndal. Vi samarbeider tett og drar lasset sammen. For det første ivaretar HMS-tjenesten en viktig rolle som uavhengig rådgiver og tilsyn, og for det andre er de en uvurderlig faglig støtte, sier fabrikksjef Roar Ørsund.

HMS-tjenesten gjennomfører regelmessig medisinsk kontroll av de ansatte i Hydro Sunndal, samt målinger av HMS-relaterte forhold som støy og støv i produksjonsanlegget. Vi gjør også intervjuer med ansatte for å undersøke om noen av dem har fått svekket syn eller hørsel, eller eventuelle slitasjeskader. I tillegg måler vi stress og psykososiale profiler i bedriftens ulike avdelinger.

— Psykososiale målinger er viktig informasjon for oss, for de bidrar til å holde sykefraværet på et lavt nivå. HMS-tjenesten tilfører også ekspertise som vi ikke har selv, for eksempel på muskel- og skjelettplager. I dag er det en selvfølge at folk skal kunne stå i en industrijobb i flere tiår, sier Roar Ørsund.

Industriarbeid i 2021 er noe hel annet enn det var for noen tiår siden. Produksjonslokalene på Sunndalsøra er lyse og rene, tungt kroppsarbeid er det lite av, men desto mer høyteknologi og automatisering.

Bedriften registrerer flere tusen HMS-relaterte avviksmeldinger i året. Det er ikke et uttrykk for at det skjer mange uønskede hendelser i Hydro Sunndal, men en sterk utviklings- og forbedringskultur. Alle ansatte oppfordres til å melde inn så mye som mulig, for at bedriften skal kunne forebygge hendelser. HMS-tjenesten er en proaktiv deltaker i dette forbedringsarbeidet.

— HMS-tjenesten er lett tilgjengelig for oss, de responderer raskt og er faglig sterke. Særlig bedriftslegetjenesten deres har løftet oss opp på et nytt og bedre nivå. HMS-tjenesten og Hydro Sunndal er blitt en velfungerende symbiose, sier Roar Ørsund.

 

Norsk Kylling

HMS-tjenesten tilfører oss viktig kompetanse, og de bidrar til at vi utvikler og forbedrer oss, sier HMS-sjef Marit Heggelund Jensen i Norsk kylling AS.

Norsk kylling AS er en av Midt-Norges største næringsmiddelbedrifter, med 290 ansatte og en omsetning i 2020 på 1,2 milliarder kroner. Bedriften har holdt til på Støren helt siden 1991, men i 2019 la den ned grunnsteinen til et nytt og innovativt produksjonsanlegg på Orkanger. Norsk kylling AS flytter all virksomhet til de nye lokalene i løpet av 2021.

Marit Heggelund Jensen har vært HMS-sjef i bedriften siden 2016. Hun har dermed vært med på hele flytteprosessen.

— Det har vært utrolig spennende og lærerikt, sier Marit.

For det skjer ikke så ofte at en så stor produksjonsbedrift som Norsk kylling AS flytter geografisk. Ambisjonene skorter det heller ikke på: Bedriften har som mål å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg, blant annet for å redusere klimaavtrykket fra virksomheten.

HMS-tjenesten har jobbet tett på Norsk kylling AS og flytteprosessen siden 2019. Vi har gjort risikovurderinger i det nye produksjonsanlegget, og vi gjør målinger av for eksempel støy, gass og kjemikalier. HMS-tjenesten er også med i bedriftens kjemikalieutvalg og i Arbeidsmiljøutvalget

For meg som HMS-sjef er HMS-tjenesten en uvurderlig diskusjonspartner. De ser oss utenfra og bidrar med konstruktiv kritikk – det er viktig for at vi hele tiden skal utvikle og forbedre oss, sier Marit Heggelund Jensen.

— Dessuten har de mye kompetanse som jeg ikke har. Èn person alene kan jo ikke være alt det som HMS-tjenesten tilbyr, som for eksempel lege, psykolog eller yrkeshygieniker.

Hvordan er det å samarbeide med HMS-tjenesten?

— Jeg synes de er enkle å samarbeide med. HMS-tjenesten er selvgående. Vi kan stole på at oppdragene blir løst, uten at vi behøver å følge opp. De er fleksible og løsningsorienterte, og det har vært viktig for oss i den hektiske perioden vi har vært inne i med bygging av nytt anlegg og flytting av produksjonen. I slike prosesser dukker det alltid opp uforutsette ting som ikke kan planlegges, men HMS-tjenesten er alltid like positive, sier Marit Heggelund Jensen.

— Det nye anlegget medfører store endringer i produksjonen vår. Arbeidet kommer fortsatt til å være fysisk krevende, men ikke like mye som før. Det blir mer automatisering og bruk av roboter, forteller Marit.

I mai 2021 produserte Norsk kylling mat i den nye fabrikken, men dette var foreløpig bare prøveproduksjon. Å flytte en så stor produksjonsbedrift er komplisert. Maskiner skal

optimaliseres og testes, arbeidere skal læres opp og bedriften må lage nye prosedyrer og rutiner. Full produksjon i den nye fabrikken starter høsten 2021.

Hvilken verdi gir godt HMS-arbeid?

— Helse, miljø og sikkerhet er en grunnverdi for Norsk kylling. Hvis bedriften ikke har dette på stell, fungerer ingenting. Folk skal føle seg trygge på jobb, og godt HMS-arbeid gir lavt sykefravær og fornøyde ansatte.

Fakta

  • Norsk Kylling AS har vært medlem i HMS-tjenesten siden 2019.
  • Bedriften ble grunnlagt i 1991, på Støren i Midtre Gauldal kommune.
  • I 2012 ble den tidligere familieeide bedriften kjøpt av REMA 1000.
  • I 2020 omsatte selskapet for 1,2 milliard kroner.
  • Norsk Kylling AS har 290 ansatte, og har cirka 150 egg- og kyllingprodusenter som leverandører.