Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder i alle virksomheter skal kunne dokumentere opplæring i Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid. Denne plikten er personlig og kan ikke delegeres. Dette kurset tilfredsstiller dette kravet, og deltakere får kursbevis som dokumentasjon på gjennomgått opplæring.

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Mål med kurset:

Arbeidsgiver skal få en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få til et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse- miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Faglig innhold:

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.
  • Roller i HMS-arbeidet.
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Arbeidsmiljøfaktorer. 
  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Praktisk informasjon:

Kurset avholdes onsdag 20. september kl. 08.30 – kl. 15.30 i  lokalene til Rosenvik, Hällefors gt. 9, Orkanger.

Påmelding:.

Bindende påmelding innen 6. september 2017  på vår hjemmeside. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgiften bli refundert.

Kursavgift kr. 3.200,- for medlemmer av HMS-tjenesten, kr. 4.275,- for andre. Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/te og utstedelse av kursbevis.

Påmelding

Hidden
Navn
Ved å trykke send, aksepterer du at vi kan lagre og bruke opplysningene dine for å kontakte og følge deg opp rundt det aktuelle arrangementet og fremtidige relevante arrangementer. Se vår personvernerklæring.