VELKOMMEN TIL HMS-OPPLÆRING FOR LEDERE

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder i alle virksomheter skal kunne dokumentere opplæring i Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid. Denne plikten er personlig og kan ikke delegeres. Dette kurset tilfredsstiller dette kravet, og deltakere får kursbevis som dokumentasjon på gjennomgått opplæring.

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

 

Mål med kurset:

Arbeidsgiver skal få en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få til et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse- miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Faglig innhold:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.
 • Roller i HMS-arbeidet.
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Arbeidsmiljøfaktorer. 
 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Praktisk informasjon:

 • Kurset avholdes kl. 08.30 – 15.30.
 • Sted: blir bestemt nærmere kursdato.

Påmelding:.

 • Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart. Kursavgiften faktureres forskuddsvis ved påmelding.
 • Bindende påmelding, avbestilling vederlagsfritt senest 14 dager før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgiften bli refundert.

Kursavgift:

 • Kursavgift kr. 3.310,- for medlemmer av HMS-tjenesten, kr. 4.425,- for andre. * NB!: Oppgitte priser er 2019-priser. Før fakturering vil prisene bli indeksregulert for 2020.
 • Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/te og utstedelse av kursbevis.

 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Påmelding

 • Ved å trykke send, aksepterer du at vi kan lagre og bruke opplysningene til det formål å registrere din påmelding, kunne kontakte deg, og følge deg opp rundt det aktuelle arrangementet og fremtidige relevante arrangementer. Se vår personvernerklæring.