Vi vil veldig gjerne bli deres samarbeidspartner innen HMS! HMS-tjenesten har er et tverrfaglig team av egne faste ansatte, og vårt mål er å bistå dere med å lykkes i arbeidet med å skape lønnsomme og helsefremmende arbeidsplasser.

Med et medlemskap hos oss får dere tilgang til bred fagkompetanse, god service og tilgjengelighet, og en pålitelig samarbeidspartner. Et medlemskap hos oss skal gi din bedrift økt konkurransekraft gjennom å tilby trygge arbeidsforhold for dine ansatte. Våre ansatte har bred og solid erfaring innen HMS-arbeid og tilbyr service og kompetanse til din bedrift.

Avtal et uforpliktende presentasjonsmøte eller ring oss for mer informasjon om hva vi kan bidra med i din bedrift.

Usikker på om din bedrift må ha BHT? Prøv vår enkle kravsjekk. 😊

Hva får du som medlem hos HMS-tjenesten?

 • Medlemskap hos godkjent bedriftshelsetjeneste
 • Kompetent fagteam bestående av HMS-rådgivere, yrkeshygienere,
 • Årlige planleggingsmøter og årsrapportering for utført arbeid
 • Fast kontaktperson som følger dere tett opp
 • Årlig timepott til fri bruk tilsvarende antall årsverk i bedriften
 • Fri tilgang til ulike maler, skjema og digitale verktøy

Våre tjenester

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeidet:

 • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
 • utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
 • å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
 • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
 • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
 • informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 • oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Du kan lese mer om hva bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med på Arbeidstilsynet sine sider.

Elisabeth er daglig leder i HMS-tjenesten. Hun har jobbet med bedriftshelse siden 1988, og har ledet HMS-tjenesten siden 2001.

Kundereferanser

Vi startet samarbeidet med HMS-tjenesten i mars 2019. Vi opplevde at tjenesten kom meget raskt i gang og våre erfaringer er at de er pålitelige og følger opp våre enheter.

Magni Øveraas, Oppdal kommune

Norsk Kylling har etter en grundig anbudskonkurranse nylig startet samarbeidet med HMS-tjenesten. HMS-tjenesten har gjennom hele anbuds- og oppstartsprosessen framstått som svært profesjonelle og ryddige, og vist seg å være en bedrift med stort engasjement og solid kunnskap innen faget. Vi ser fram til å komme ordentlig i gang med samarbeidet, og kjenner oss trygge på at HMS-tjenesten vil være en samarbeidspartner som vil bidra til å løfte oss videre framover i HMS-arbeidet.

Marit Heggelund Jensen, Norsk Kylling

I arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø har vi hatt uvurderlig bistand gjennom rådgivning, gruppearbeid og gjennom oppfølging av den enkelte arbeidstaker. Som vår leverandør har HMS Tjenesten stått for god kvalitet og sterk faglig bistand. Våre ansatte har uttrykk stor tilfredshet med måten HMS Tjenesten har utført sitt arbeid,

Torbjørn Evjen, Retura Sør-Trøndelag AS

HMS-tjenesten yter god service og er meget fleksible. De har god kunnskap innen mange fagfelt og fungerer som proaktive og positive konsulenter det er enkelt å samarbeide med.

Marit Berg, Wacker Chemicals Holla

Kvalitetsrevisor hos Statoil Fuel & Retails ga høyeste karakter på risikoanalysen som HMS-tjenesten utførte for oss

Lars Storås, Bellingmo & Storås Oljeservice