Følg til enhver tid myndighetenes råd og karantenebestemmelser.

Det er viktig at hver enkelt bedrift fortløpende gjør sine egne vurderinger basert på sin spesifikke situasjon og interne forhold. Vær oppmerksom på at situasjonen og sykdomsbildet er uforutsigbart og at endringer skjer raskt.

 

Eksterne råd og lenker:

 

Ta kontakt med oss dersom dere trenger støtte til vurderinger, tiltak og utarbeidelse av handlingsplan / kriseplan.